Codzienne życie dziecka z autyzmem

Jeżeli chodzi o formy terapii dla dzieci autystycznych, to jest spora ilość takich, jakie warte są zagadnienia. Oceniając je po efektach, jakie odnoszą dzieci, dużo można uznać za niezmiernie trafne w stosunku do potrzeb, jakie wykazują dzieci z deficytami rozwojowymi. Na spostrzeżenie zasługuje metoda krakowska, której głównym założeniem jest rozwój wszystkich funkcji poznawczych u dzieci. Praca podczas terapii polega więc mniej więcej na tym samym, z czym mamy do czynienia w programach edukacyjnych przedszkoli. Tu jednak specjaliści są wyczuleni na deficyty dzieci, dlatego praca odbywa się zawsze wedle indywidualnych potrzeb małych pacjentów.

metoda krakowska

Aby podjąć właściwą metodę terapii dla dziecka autystycznego, potrzebna jest diagnoza rozwoju. Tylko dzięki niej można ocenić dziecko w zakresie:
– rozwoju ruchowego
– motoryki precyzyjnej
– lateralizacji
– spostrzegania wzrokowego
– koordynacji wzrokowo-ruchowej
– komunikacji
– mowy
– emocji i relacji społecznych
– wiedzy
– umiejętności uczenia się
Dzięki tzw. kartom KORP czyli Kartom Oceny Rozwoju Psychoruchowego można ustalić wczesne sygnały patologii rozwoju. Następnym krokiem jest ustalenie należytego planu terapii. Dla dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi najważniejsze jest wczesne ich ustalenie. Im szybciej zostanie wobec dziecka podjęta praca terapeutyczna, tym lepsze są rokowania takiej pracy. Można powiedzieć o jeszcze jednym pozytywnym aspekcie wcześnie podjętej terapii, a mianowicie o braku namnażania się deficytów rozwojowych u dziecka.